1 Place
Kobe Restaurant
Beach Bar Casual Dining

Kobe Restaurant

$$$$