Debonairs Pizza (Uchumi Hyper Ngong Rd)

Fast Food
Pizza
Uchumi Hyper, Ngong Rd, Nairobi