Aksum Bar ( Serena Hotel)

Bar or Pub
International
Nairobi Serena Hotel, Kenyatta Ave, CBD, Nairobi